DIVERSEN DIENSTEN

05-nulstatus_meting.jpg

NULSTATUS METING

Een statusmeting, ook wel nulmeting genoemd, geeft inzicht in de lucht- en waterzijdige verdeling van de installaties inclusief de prestaties en gegevens van de luchtbehandelingskasten. 


Om dit te bereiken worden de debieten van roosters en de kanalen inclusief statische drukken per verdieping gemeten. Daarnaast kunnen ook de onderlinge weerstanden van elementen in een luchtbehandelingskast opgenomen worden in de verslaglegging van de meting.

lbk-optoeren-aftoeren-vertoeren.jpg

LUCHTBEHANDELINGSKAST SERVICE

De luchtbehandelingskast is de drijvende kracht achter uw klimaatinstallatie. Als inregelbedrijf verzorgen wij de volgende services voor het in optimale staat houden van de kast(en):

 • Op- en aftoering van de ventilator (bv. met oog op energiebesparing)

 • Drukmetingen van de verschillende componenten

 • Troubleshooting bij afwijkende prestaties (bv. verkeerde instellingen als het opstartschema, de frequentie of de inblaastemperatuur)

08-thermografie.jpg

THERMOGRAFIE

Thermografie is de oplossing voor het visueel maken van temperatuurverschillen. Hiermee kunnen verscheidene problemen en oorzaken worden aangetoond. Dit wordt mogelijk gemaakt door onze warmtebeeldcamera die van elk object de temperatuur kan registreren en grafisch kan weergeven.


Warmtebeelden bieden de mogelijkheid tot het opsporen van bijvoorbeeld:

 • Gevellekkages

 • Lekkage in vloerverwarming

 • Koudebruggen en temperatuurverschillen

 • Overbelasting van elektrische installaties

Daarnaast kan de techniek gebruikt worden voor:

 • Het in kaart brengen van de werking van betonkernactivering

 • Het in kaart brengen van de werking van klimaatplafonds

 • Het meten van luchtdichtheid in gebouwen en ruimtes

06-periodieke_inspectie_klimaatinstallat

APK-KEURING KLIMAATINSTALLATIES

Voor gebouwen is een keuring een belangrijk deel van het onderhoudsplan. Een gebouw leeft, maar haar klimaatinstallatie verandert niet mee. Zo ontstaat er door de jaren heen situaties in panden waar niemand nog weet wat er eigenlijk aan appendages in het gebouw aanwezig is en of dit voor de huidige bezetting en ruimte indeling wel toereikend is.


Als binnenklimaatexperts zeggen wij: 'voorkomen is beter dan genezen'. Met een eenvoudige periodieke controle van aanwezige klimaatinstallaties kan al zeer waardevolle informatie worden gewonnen. Uit door ons uitgevoerde keuringen komt naar voren:

 • Wat is er ooit ontwerpen?

 • Wat is hier nog van aanwezig?

 • Functioneert dit naar behoren?

 • Draait de installatie efficiënt?

 • Wat is de actuele bezetting en gebruik van het gebouw en haar ruimtes?

 • Voldoet de installatie nog aan de vraag van haar gebruikers?

01-troubleshooting_onderzoek_advies.jpg

TROUBLESHOOTING
& ADVIES

Klimaatklachten in uw gebouw? Als onafhankelijke partij zijn wij er om voor u een oplossing te vinden. U krijgt de bestaande situatie in een overzichtelijk, objectief rapport inclusief advisering om de probleempunten zo goed en spoedig mogelijk te verhelpen.


Uiteraard staan wij voor u klaar bij elke vervolgstap die benodigd is. Is er verdere actie van andere partijen benodigd, dan kunnen wij de organisatie van dit technisch aspect voor onze rekening nemen.


Direct inzicht in de mogelijkheden? Omschrijf de klacht(en) en wij informeren u vrijblijvend over onze werkwijze om de problemen te verhelpen.

09-rookproeven.jpg

ROOKPROEVEN

Een rookproef biedt uitkomst bij verschillende situaties. Met de test kan bijvoorbeeld de oorzaak van tochtklachten worden aangetoond of een lekkage worden opgespoord, door het zichtbaar maken van de luchtstroming.


Rookproeven worden dan ook toegepast om het uitblaaspatroon te controleren van ventilatieroosters om vervolgens daarmee de juiste stand in te stellen. Een andere toepassing is het controleren van onder- en overdruksituaties.


Een voorbeeld hiervan is een brandventilator die in trappenhuizen van kantoorpanden en flats wordt geplaatst.