top of page

ARBO COMFORTMETINGEN

Met het oog op comfort tijdens arbeid.

Het binnenklimaat heeft een grote invloed op een fijne werkplek. Bij twijfel aan het binnenklimaat kan TakenCare diverse metingen verzorgen zoals;

  • Luchttemperatuur

  • Luchtvochtigheid

  • Luchtsnelheid

  • Geluidsniveau

  • CO2-gehalte

  • Luchtkwaliteit
     

Middels de eerste vier metingen, gemeten volgens NEN-ISO-7726, kan aan de hand van de norm NEN-EN-15O-7730 een uitspraak worden gedaan over het thermisch binnenklimaat. Daarbij worden de PMV (predicted mean vote)  en de PPD (percentage of people dissatisfied)­waarde berekend.

De metingen kunnen eenmalig worden verricht of gedurende een langere periode geregistreerd worden met behulp van dataloggers. Verder kunnen de metingen worden uitgebreid met rookproeven en checks van de uitblaaspatronen.

Als resultaat van de arbo/comfortmetingen ontvangt de opdrachtgever een overzichtelijke rapportage van meetgegevens en aanbevelingen.

Met een ARBO/comfortonderzoek  kan TakenCare diverse metingen verrichten en waar nodig oplossingen aandragen.

bottom of page