top of page

OVERZICHT DIENSTEN

NULSTATUSMETINGEN

Een statusmeting, ook wel nulmeting genoemd, geeft inzicht in de lucht- en waterzijdige verdeling van de installaties inclusief de prestaties en gegevens van de luchtbehandelingskasten. 


Om dit te bereiken worden de debieten van roosters en de kanalen inclusief statische drukken per verdieping gemeten. Daarnaast kunnen ook de onderlinge weerstanden van elementen in een luchtbehandelingskast opgenomen worden in de verslaglegging van de meting.

LUCHTBEHANDELINGSKAST SERVICE

De luchtbehandelingskast is de drijvende kracht achter uw klimaatinstallatie. Als inregelbedrijf verzorgen wij de volgende services voor het in optimale staat houden van de kast(en):

 • Op- en aftoering van de ventilator (bv. met oog op energiebesparing)

 • Drukmetingen van de verschillende componenten

 • Troubleshooting bij afwijkende prestaties (bv. verkeerde instellingen als het opstartschema, de frequentie of de inblaastemperatuur)

APK-KEURING KLIMAATINSTALLATIES

Voor gebouwen is een keuring een belangrijk deel van het onderhoudsplan. Een gebouw leeft, maar haar klimaatinstallatie verandert niet mee. Zo ontstaat er door de jaren heen situaties in panden waar niemand nog weet wat er eigenlijk aan appendages in het gebouw aanwezig is en of dit voor de huidige bezetting en ruimte indeling wel toereikend is.


Als binnenklimaatexperts zeggen wij: 'voorkomen is beter dan genezen'. Met een eenvoudige periodieke controle van aanwezige klimaatinstallaties kan al zeer waardevolle informatie worden gewonnen. Uit door ons uitgevoerde keuringen komt naar voren:

 • Wat is er ooit ontwerpen?

 • Wat is hier nog van aanwezig?

 • Functioneert dit naar behoren?

 • Draait de installatie efficiënt?

 • Wat is de actuele bezetting en gebruik van het gebouw en haar ruimtes?

 • Voldoet de installatie nog aan de vraag van haar gebruikers?

TROUBLESHOOTING
& ADVIES

Klimaatklachten in uw gebouw? Als onafhankelijke partij zijn wij er om voor u een oplossing te vinden. U krijgt de bestaande situatie in een overzichtelijk, objectief rapport inclusief advisering om de probleempunten zo goed en spoedig mogelijk te verhelpen.


Uiteraard staan wij voor u klaar bij elke vervolgstap die benodigd is. Is er verdere actie van andere partijen benodigd, dan kunnen wij de organisatie van dit technisch aspect voor onze rekening nemen.


Direct inzicht in de mogelijkheden? Omschrijf de klacht(en) en wij informeren u vrijblijvend over onze werkwijze om de problemen te verhelpen.

ROOKPROEVEN

Een rookproef biedt uitkomst bij verschillende situaties. Met de test kan bijvoorbeeld de oorzaak van tochtklachten worden aangetoond of een lekkage worden opgespoord, door het zichtbaar maken van de luchtstroming.


Rookproeven worden dan ook toegepast om het uitblaaspatroon te controleren van ventilatieroosters om vervolgens daarmee de juiste stand in te stellen. Een andere toepassing is het controleren van onder- en overdruksituaties.


Een voorbeeld hiervan is een brandventilator die in trappenhuizen van kantoorpanden en flats wordt geplaatst.

ARBO COMFORTMETINGEN

Het binnenklimaat heeft een grote invloed op een fijne werkplek. Bij twijfel aan het binnenklimaat kan TakenCare diverse metingen verzorgen zoals;

 • Luchttemperatuur

 • Gemiddelde stralingstemperatuur

 • Luchtvochtigheid

 • Luchtsnelheid

 • Geluidsniveau

 • CO2-gehalte

 • Luchtkwaliteit

Middels de eerste vier metingen, gemeten volgens NEN-ISO-7726, kan aan de hand van de norm NEN-EN-15O-7730 een uitspraak worden gedaan over het thermisch binnenklimaat. Daarbij worden de PMV (predicted mean vote)  en de PPD (percentage of people dissatisfied)­waarde berekend.

De metingen kunnen eenmalig worden verricht of gedurende een langere periode geregistreerd worden met behulp van dataloggers. Verder kunnen de metingen worden uitgebreid met rookproeven en checks van de uitblaaspatronen.

TakenCare kan tevens de aanwezigheid van een grote hoeveelheid gassoorten in de lucht meten en een monster nemen van de lucht voor bacteriologisch onderzoek en kiemgetalbepaling.

Als resultaat van de arbo/comfortmetingen ontvangt de opdrachtgever een overzichtelijke rapportage van meetgegevens en aanbevelingen.

INSTALLATIEBEREKENINGEN

Nieuwe installaties nodig maar wilt u het leidingwerk behouden? TakenCare kan installatietechnische berekeningen verzorgen. In samenwerking met onze partners worden diverse berekeningen verzorgd. Berekeningen kunnen tevens helpen bij een opname van een gebouwinstallatie waarvan installatietekeningen niet meer beschikbaar zijn of tijdens een onderzoek naar klimaatproblemen.


Onderstaande berekeningen kunnen met behulp van het softwarepakket Vabi en de geldende normen uitgevoerd worden;


 • leidingnetberekening (VAl00) volgens NEN 5064 en ISSO 18;

 • warmteverlies- of transmissieberekening (VAl0l) volgens NEN 5066 en ISSO-4;

 • koellastberekening (VA102) volgens NEN 5067 en ISSO-8;

 • luchtkanalenberekening (VA104) volgens ISSO-17;

 • geluid in luchtkanalen (VA112) volgens ISSO-24;

 • gebouwsimulatie (VA114) ofwel TO berekeningen;

 • tapwaterberekening (VA119) volgens NEN 1006 en de VEWIN­werkbladen;

 • gasleidingberekening (VA119) volgens NEN 1078 en NEN 2078.


Middels de tapwaterberekening is het tevens mogelijk de minimale doorstroming te laten berekenen van warm tapwater circulatieleidingen

COMMISSIONING

Commissioning kan men het beste omschrijven als ‘het controleren of een bepaald product of dienst voldoet aan de eisen die de opdrachtgever had toen opdrachtgever het product of de dienst bestelde.’

TakenCare kan als commissioner optreden in een bouwproces. Voor het beste resultaat moet de commissioning autoriteit in een vroegtijdig stadium van de bouw, bijvoorbeeld vanaf de ontwerpfase betrokken worden. Efficiënt en nauwkeurig testen en inregelen/inbedrijfstellen van een installatie vraagt om een installatie waarin de juiste voorzieningen zijn opgenomen.

GELUIDSMETINGEN

Bij twijfel over het geluidsniveau van een installatie door een gebruiker van een utiliteitsgebouw of de directe omgeving kunnen geluidsmetingen worden uitgevoerd. TakenCare kan met behulp van een klasse 1 geluidsmeter bepalen of het geluidsniveau (gemeten in dBA) voldoet aan afgesproken waardes. Als de maximale waardes worden overschreden, kan het geluidsniveau per octaafband worden gemeten, zodat kan worden ingeschat of de overlast wordt veroorzaakt door de luchtbehandelingskast, het kanalensysteem of de luchtroosters.

TakenCare kan tevens in combinatie met een geluidsbron, de geluidsisolatie van wanden óf de nagalmtijd van een vertrek bepalen. In de rapportage van de verrichte metingen beschrijft TakenCare een analyse van de situatie en inclusief aanbevelingen voor verbetering.

Heeft u vragen over ons aanbod? Neem contact met ons op, we helpen u graag.

bottom of page