top of page
03.jpg

GELUIDSMETINGEN

Geluidsanalyse waar u over hoort.

Bij twijfel over het geluidsniveau van een installatie door een gebruiker van een utiliteitsgebouw of de directe omgeving kunnen geluidsmetingen worden uitgevoerd. TakenCare kan met behulp van een klasse 1 geluidsmeter bepalen of het geluidsniveau (gemeten in dBA) voldoet aan afgesproken waardes. Als de maximale waardes worden overschreden, kan het geluidsniveau per octaafband worden gemeten, zodat kan worden ingeschat of de overlast wordt veroorzaakt door de luchtbehandelingskast, het kanalensysteem of de luchtroosters.


TakenCare kan tevens in combinatie met een geluidsbron, de geluidsisolatie van wanden óf de nagalmtijd van een vertrek bepalen. In de rapportage van de verrichte metingen beschrijft TakenCare een analyse van de situatie en inclusief aanbevelingen voor verbetering.

Geluidmetingen zijn ondersteunend bij al onze activiteiten en worden uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 6912

Geluidsmetingen: Product
bottom of page