top of page
03.jpg

COMMISSIONING

Voldoet de installatie aan de eisen, wensen en richtlijnen?

Commissioning kan men het beste omschrijven als ‘het controleren of een bepaald product of dienst voldoet aan de eisen die de opdrachtgever had toen opdrachtgever het product of de dienst bestelde.’


TakenCare kan als commissioner optreden in een bouwproces. Voor het beste resultaat moet de commissioning autoriteit in een vroegtijdig stadium van de bouw, bijvoorbeeld vanaf de ontwerpfase betrokken worden. Efficiënt en nauwkeurig testen en inregelen/inbedrijfstellen van een installatie vraagt om een installatie waarin de juiste voorzieningen zijn opgenomen.

TakenCare draagt graag bij aan een installatie die werkt zoals deze ontworpen is.  

Commissioning: Product
bottom of page