top of page

LUCHT ONDERZOEK

Nieuwe installaties nodig maar wilt u het leidingwerk behouden? TakenCare kan installatietechnische berekeningen verzorgen. In samenwerking met onze partners worden diverse berekeningen verzorgd. Berekeningen kunnen tevens helpen bij een opname van een gebouwinstallatie waarvan installatietekeningen niet meer beschikbaar zijn of tijdens een onderzoek naar klimaatproblemen.


Onderstaande berekeningen kunnen met behulp van het softwarepakket Vabi en de geldende normen uitgevoerd worden;


  • leidingnetberekening (VAl00) volgens NEN 5064 en ISSO 18;

  • warmteverlies- of transmissieberekening (VAl0l) volgens NEN 5066 en ISSO-4;

  • koellastberekening (VA102) volgens NEN 5067 en ISSO-8;

  • luchtkanalenberekening (VA104) volgens ISSO-17;

  • geluid in luchtkanalen (VA112) volgens ISSO-24;

  • gebouwsimulatie (VA114) ofwel TO berekeningen;

  • tapwaterberekening (VA119) volgens NEN 1006 en de VEWIN­werkbladen;

  • gasleidingberekening (VA119) volgens NEN 1078 en NEN 2078.


Middels de tapwaterberekening is het tevens mogelijk de minimale doorstroming te laten berekenen van warm tapwater circulatieleidingen.

Installatieberekeningen zijn een must voor een goede basis van het ontwerp en ondersteunen bij het in kaart brengen van problemen.

bottom of page