top of page

METINGEN & ONDERZOEK

Doeltreffend en doortastend

Klachten als benauwdheid, tocht, droge ogen, hoofdpijn, vermoeidheid, concentratieproblemen en slijmvliesirritaties kunnen het gevolg zijn van een slecht functionerende installatie.

Om dit vast te stellen worden door ons diverse metingen bij wijze van klimaatonderzoek uitgevoerd. Dit zijn met name CO2-metingen in combinatie met het meten van temperatuur en relatieve vochtigheid, welke met behulp van onze datalogging-instrumenten over een bepaalde periode kunnen worden geregistreerd. 


De gemeten waarden worden in een grafiek weergeven. Aan de hand van deze metingen brengen wij een advies uit wat leidt tot een vermindering of het wegnemen van de klachten.

Ook kunnen wij ruimten beproeven met o.a. geluidsanalyse, thermografie en rookproeven.

bottom of page