top of page

NULMETING

De status quo van het binnenklimaat.

(Latijn, bestaande toestand) een bereikte toestand of situatie die al dan niet in stand dient te worden gehouden.

Heeft deze term ook te maken met binnenklimaat, vraagt u zich misschien af.  Absoluut, want exacte wetenschap over de staat van de klimaatinstallatie en haar prestaties kan veel zaken blootleggen. Kan deze in stand worden gehouden, of is er actie nodig?


Een (nul)statusmeting, ook wel nulmeting genoemd, geeft inzicht in de lucht- en waterzijdige verdeling van de installaties inclusief de prestaties en gegevens van de luchtbehandelingskasten. 


Om dit te bereiken worden de debieten van roosters en de kanalen inclusief statische drukken per verdieping gemeten. Daarnaast kunnen ook de onderlinge weerstanden van elementen in een luchtbehandelingskast opgenomen worden in de verslaglegging van de meting.

bottom of page