top of page
08-thermografie.jpg

THERMOGRAFIE

Met temperatuur in beeld worden onverwachte problemen vroegtijdig waargenomen.

TakenCare kan met behulp van een thermografische camera (ook wel warmtebeeldcamera) oppervlaktetemperaturen meten. Digitaal wordt dit omgezet en waar nodig gerapporteerd.


Thermografische metingen kunnen onder andere worden toegepast voor:

  • controle op het functioneren van stralingslichamen (radiatoren en klimaatplafonds)

  • het periodiek controleren van elektronische schakelkasten

  • het controleren van gevels op koudebruggen en 1 luchtlekkages

  • het opsporen van watervoerende leidingen.


De rapportage bestaat uit het thermografische beeld in combinatie met een normale opname van het gemeten object. Verder wordt toegelicht wat op de opnamen te zien is en worden aanbevelingen gedaan.

Thermografie: Product
bottom of page