top of page
03.jpg

ULTRASOON METINGEN

Deze hoge frequenties vormen een grote uitkomst.

Geen meetvoorzieningen opgenomen in een waterzijdige installaties zoals tapwater-, CV-, GKW- of proceswaterinstallaties?
Dan kan TakenCare metingen verrichten met behulp van een ultrasone debietmeter. Een sensor stuurt een ultrasoon signaal uit welke wordt opgevangen door een volgende sensor. Afhankelijk van het medium (viscositeit en geluidsnelheid) en het leidingmateriaal, kan uit het tijdverschil de stroomsnelheid worden berekend.
Deze meetmethode maakt het mogelijk metingen te verrichten aan draaiende en werkende waterinstallaties, de installatie hoeft niet ‘uit’ te staan.
De ultrasone debietmeter wordt tevens ingezet om bestaande meetvoorzieningen zoals meetflenzen, inregelafsluiters of watermeters te controleren.
TakenCare gebruikt het ultrasone meetprincipe tevens voor het meten van de wanddikte van leidingmaterialen. Dit wordt toegepast bij Non Destructief Onderzoek aan installaties.

Ultrasone debietmetingen geven een unieke mogelijkheid om zonder aanpassingen aan een waterzijdige installatie te kunnen meten.

Ultrasoonmetingen: Product
bottom of page